23 Ağustos 2014 Cumartesi

Mide ve 12 Parmak Ülseri

MİDE ve 12 PARMAK ÜLSERİ

Mide ve 12 Parmak Ülseri
Mide ve 12 parmak ülseri


Zamanımızda, kadın - erkek, genç - yaşlı pek çok kişide ülser rastlanmaktadır. Ülser, midenin iç yüzeyinde, ufak veya geniş bi kısımda arızalanmadır. Bu kısımda mide kendi iç yüzeyini kon yan sümükvari salgıyı yapamaz ve mide içinde hazım için salgıl: nan asit ve fermentlar bu anzalı kısmı yakar, ağrı yapar ve yava: yavaş 'o kısmı eritmeye hatta kansere kadar sürükler.

ÜLSERİN SEBEPLERİ

Midenin ülserli kısmının, sümükvari salgıyı yapamaz hale g€ meşinin çeşitli sebepleri vardır, bunların en önemlileri:
1. Mide'de asit fazlalığının uzun süre devam etmesi: Mide’< asit fazlalığının veya yanmanın uzun süre devam etmesi ülsere r den olur.
Bunun için (asit fazlalığı ve yanma) kısmına bakınız, bunl vakit geçirilmeden giderilmelidir.
Zamanında tedavisi yapılmayan gastrit zamanla ilerler, i sere yol açar. (Gastrit) kısmına bakınız.
Midenin bir kısmı zayıf düşer ve sümükvari koruyucu mt deyi ve hazım için asidi çıkartamaz olur, midenin diğer kısım rında meydana gelen asit bu zayıflamış kısmı yakmağa, tahriş meğe başlar. Bu halde önce ülser, aşağıda vereceğimiz çarele tedavi edilmeli, sonra tüm mide kuvvetlendirilmelidir. (Mide i yıflığı’na bakınız.)
Sinir gerginliği, işyeri sıkıntısı, aile geçimsizlikleri, kor ve endişe, asab bozucu devamlı gürültü gibi sinir sistemini yıp tan olaylar tüm salgı bezelerinin ve bu arada mideyi ve 12 parır bölgesini de etkiler ve salgı dengesi bozularak ülsere zemin hazır!

Mide ve 12 Parmak Ülseri
mide ve 12 parmak
 
Mide ve 12 Parmak Ülseri
MideSinir bozucu ve yıpratıcı olaylar ortadan kaldırılmalı, aksi hal­de tüm vücutta mide rahatsızlıklarından başka diğer pek çok has­talıklar da başgösterir.
Devamlı ve fazla miktarda alkol, sigara, çay, kahve, şeker ve şekerli yiyecekleri yeme de ülsere yol açar. Bu maddeler fazla kullanılmamalı ve hele ülser başlamışsa tamamen bırakmalıdır.
Aspirin, Salisilik asit, İyot, Sülfamit ve diğer bazı ilaçlan fazla kullananlarda da ülser çok görülür, bunlar mide iç yüzeyini yakarlar. Bu nevi ilaçlar sık sık ve fazla kullanılmamalı ve hele üşer başlamışsa hemen kesmeli, hiç almamalıdır.
Karaciğer yetersizliği ve safra azlığı, orta ve ileri yaşlar­daki kimselerde çok olur ve midede asit yapılı olan gıda maddeleri yeterli safra olmadığı için bazik hale getirilemez, mide ve 12 par­mak kısmını yakarak üsere sebep olur. Karaciğer güçlendirilmeli- dir. (Sağlık - 1 kitabımıza bakınız).
Kalp rahatsızlığı nedeniyle dolaşım yetersizliği olur, bu durum vücutta çeşitli arızalar yanında mide ülserine de sebep ola­bilir. Tüm vücudun sağlıklı kalmasında kalbin önemi büyüktür.
Vücutta hormon dengesinin bozukluğu da ülsere yol aça­bilir. Mütehassıs bir hekim tarafından bu dengesizlik giderildiğin­de, ülser de iyileşir.
Yeterli ve dengeli proteinli gıda alamayanlarda da ülser çok görülür. Dengeli beslenmeye, hele ülser olduktan sonra daha çok dikkat etmelidir.
Sık sık çok sıcak yemek yiyen veya çok sıcak şeyleri içen­lerde, dil yandğı gibi midede de yanmalarolur ve bu yanmalar sık sık tekrarlandığında günün birinde ülsere çevirir. Tüm yiyecek ve içecekler ılık olmalıdır.
Bazı kimselerde, bazı vitaminlerin devamlı alınamaması (kuru ve konserve yiyeceklerin fazla alınması gibi), ekzamalara ve midede ülsere yol açabilir. Yaz, kış basit yollarla vitamin ihtiyaç­ları karşılanmağa çalışılmalıdır.
12 parmak ülserinin olmasında yukarki etkenlerden başka, şu etkenler de önemli rol oynayabilir :

Midede hazım asit bir ortamda oluşur ve 2 - 3 saat sürer hazım sonunda gıdaların asilliği giderilerek 12 parmak barsağım itilir. îşte midede daha hazım bitmeden, öğün harici yenilecek bir şeyler veya,
Çalışma yerinin, muhitin aşırı ve devamlı sıcak olmas veya et, hamurişi gibi fazla susuzluk veren şeyleri devamlı ve fazî; yeme, acı baharatları fazla kullanma gibi sebeplerle aşırı susuzlu! hissetme ve daha midede hazım bitmeden sık sık çok su içme sc nucu midede henüz işi bitmemiş ve asit yapılı gıdaların 12 parma] barsağma sürüklenmesine yol açar ve orada sık sık yakma, dok yısiyle ülsere sebep olur. Ülserin sıcak muhitlerde en baş sebeb budur.
Su ihtiyacı iki yemek arası saatlerde giderilmeli, mide dol iken ve hazım bitmeden ne yeniden birşeyler yemeli ve ne de ço su veya bira vs. içmemelidir.
12 parmak barsağma kâfi safra akıtılamazsa veya panl reas bezesi salgıları yeterli ohnazsa, bu da ülsere yol açar. Vars karaciğer ve pankreas tembelliği giderilmelidir.

MİDE ve 12 PARMAK ÜLSERİ BELİRTİLERİ

Midede ülser ve diğer arızalanmalar kolay kolay olmaz, mid uzun süre kendisini korumağa ve hataları gidermeye çalışır. Fak: yukarıda saydığımız ülser yapıcı hareketlere bilerek veya bilmeyi rek inatla uzun süre devam edildiğinde, bir süre sonra mideni direnci kalmaz, ufak veya büyük bir kısmı ülser olur ve bir gü mide bu rahatszlığım açığa vurur. Genellikle ülser tek bir sebepte olmaz, yukarıda saydığımız sebeplerin biri veya birkaçı bir araç olur. Buna göre de hastalık hafif veya ağır şekilde ortaya çıkar.
Ülser önceleri şu belirtilerle kendini belli eder :
Midede ekşime ve sık sık ağıza kadar ekşi suyun gelme:
Midede ağırlık, hazımsızlık ve yanma olur. Bu hazımsız ğın asıl nedenini anlamadan, bu devrede Pepsin fermentine ha (midenin salgıladığı ferment) hazım ilaçları almak çok hatalı ol: ve ülserin daha çabuk ilerlemesine yol açılmış olunur.
Ağzın pek tadi yoktur ve sabahları dilin üzeri paslanır.
Hastanın rengi soluk - sarıdır.
Midenin üst hizasında karna bastırılınca acıma hissedilir. Bu ilk belirtilere aldırış edilmezse, bir gün;
Yemeklerden 2-3 saat sonra veya gece, dayanılmaz bir mi­de ağrısı başlar, midenin son kısmına doğru (safra kesesi hizasın­da) olan kısımda başlayan sancı sırta doğru yayılıır. Bu sırada kusma olabilir ve çıkartılan maddelerle birlikte kırmızı temiz kan da kusulur. Bazen kan gaita ile çıkar ve pislik üzerinde katran gibi olur.
Hastada baş dönmesi ve terlemeler olur. Kanama ve sancı ile ülserin ileri devreye geldiği anlaşılır.
İlkbahar ve sonbaharda ülser azgınlaşır, ağn ve kanama­lar yapar.,
12 parmak ülserinde, yemeklerden 4-5 saat sonra, göğüs boşluğu hizasında ağrı hissedilir ve safrakesesi iltihabı sanılır. Ayrıca sabahları yine bu bölgede ağrı olur, bazen kusma yapar, kusma ile saf, temiz su çıkartılır.
Mide-ve 12 parmak ülserinin hakiki teşhisi hastanelerde ve mütehassıs doktorlarca yaplır ve ülserin durumuna göre bazan ameliyata gidilebilir. Ameliyattan sonra yine ülser yenileyebilir, ülser yapan sebepler ortadan kaldırılmalı ve sağlıklı beslenme ka­idelerine riayet etmelidir.
Mide Kanaması ve Giderilmesi 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder